روانشناسی ورزشی

در تامین بهداشت روانی و جسمانی گروههای مختلف ورزشکاران با بررسی شرایط روانی ، نقش مهمی در موفقیت ورزشکار اعمال می نماییم.

خدمات

متخصصین روانشناسی ورزشی

 • ارائه مشاوره و راهنمایی روان شناختی به معلمان تربیت بدنی، ورزشکاران و مربیان ورزش
 • آموزش مهارت های ذهنی به مربیان و ورزشکاران
 • استفاده از آزمون های روان شناسی برای سنجش مهارت های ذهنی ورزشکاران
 • همکاری در طراحی و انجام تحقیقات روان شناسی ورزشی به منظور شناخت شیوه های افزایش مهارت های روانی
 • همکاری در تحلیل روان شناختی رویدادهای ورزشی
 • همکاری در طراحی و انجام تحقیقات روان شناسی ورزشی به منظور شناخت ویژگی های روانی ورزشکاران و اثرات روان شناختی فعالیت های ورزشی
 • کمک به امر استعدادیابی ورزشکاران از بعد روان شناسی
Image
خدمات

کارشناسان ارشد

 • مراقبت و درمان عوارض یا بیماری های روانی محتمل در محیط ورزش
 • طراحی و انجام تحقیقات روان شناسی ورزشی به منظور شناخت شیوه های افزایش مهارت های روانی
 • ارائه مشاوره و راهنمایی به قهرمانان و مربیان رشته های مختلف ورزشی
 • آموزش روان شناسی ورزشی در دوره های دانشگاهی
 • تحلیل روان شناختی رویدادهای ورزشی
 • طراحی و انجام تحقیقات روان شناسی ورزشی به منظور شناخت ویژگی های روانی ورزشکاران و اثرات روان شناختی فعالیت های ورزشی
 • ارائه مشاوره و راهنمایی به معلمان تربیت بدنی، مربیان ورزش و ورزشکاران
 • آموزش روان شناسی ورزشی در دوره های دانشگاهی
 • برنامه ریزی برای بهره گیری از یافته های علوم تربیتی در موقعیت های ورزشی
 • تحلیل روان شناختی فعالیت های ورزشی

مقالات مرتبط

ویدیو مرتبط

پادکست مرتبط