آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

ما در این بخش قادر به شناسایی و تشخیص ناهنجاریهای وضعیتی و در ادامه قادر به ارائه روشهایی برای پیشگیری و اصلاح این ناهنجاریها هستیم.

خدمات

متخصصین آسیب شناسی

 • ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به فراگیران دانشگاه ها و موسسات متقاضی
 • ارائه خدمات به کانون های اصلاحی، باشگاه ها و مراکز تندرستی و مشاوره ای برای پیشگیری، ارتقا و بهبود سلامت از طریق فعالیت های حرکتی و ورزشی
 • توانایی طراحی و اجرای برنامه های غربالگری قامت و ضعف الگوهای حرکتی برای گروه های انبوه و متمرکز جامعه چون دانش آموزان، دانشجویان، کارگران، کارمندان و غیره و توانایی طراحی و اجرای پروتکل های حرکات و بازی های اصلاحی برای آموزش وضعیت صحیح بدن و الگوهای حرکتی مطلوب آن
 • توانایی و اجرای پروتکل های حرکات و بازی های اصلاحی برای پیشگیری از ابتلاء به انواع ضعف ها و ناراستایی عضلانی اسکلتی و الگوهای حرکتی نامناسب و ارائه حرکات، بازی ها و ورزش های متناسب برای بهبود این گونه ضعف ها
 • توانایی مطالعه و شناسایی عوامل خطر منجر به آسیب در ورزشکاران و برنامه ریزی برای حذف و رفع عوامل مربوطه
 • توانایی همکاری با تیم توانبخشی برای بازگرداندن ورزشکاران مصدوم به سطح فعالیت اولیه ورزشی
 • توانایی طراحی و اجرای برنامه ارتقای سلامت گروه های با نیازهای ویژه چون کم توانان، افراد با معلولیت ، سالمندان و غیره از طریق فعالیت های حرکتی، بازی ها و ورزش های سازگارانه
 • توانایی ارائه خدمات به عنوان معلم، مربی ورزش و تندرستی برای گروه های خاص و با نیازهای ویژه و همکاری با نهادهای متولی چون آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، هیئت ها و فدراسیون های ورزشی مربوطه و باشگاه ها و مراکز تندرستی
 • توانایی ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی در موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز سازمان های واجد شرایط متقاضی اعم از آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، هیئت ها و فدراسیون های ورزشی و غیره در مواردی چون هدایت پروژه های تحقیقاتی و آزمایشگاهی تدریس، برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی در حیطه تخصصی حرکات اصلاحی، آسیب شناسی ورزشی و تربیت بدنی و ورزش ساز گارانه
Image
خدمات

کارشناسان ارشد

 • توانایی ارائه راهکارهای مناسب برای پیش گیری، اصلاح و جلوگیری از پیشرفت ناهنجاری های وضعیتی در آحاد مردم
 • استفاده از آزمون های میدانی و آزمایشگاهی متناسب برای سنجش وضعیت بدنی اقشار مختلف و تشخیص ناهنجاری های وضعیتی
 • توانایی برنامه ریزی و تجویز حرکات اصلاحی مناسب متناسب با سنین گوناگون و جنس
 • انجام خدمات مشاوره ای در حوزه حرکات اصلاحی در مدارس، ادارات، کارخانه ها و باشگاه های عمومی و خصوصی
 • راهنمایی، مشاوره و برنامه ریزی برای آشنایی مربیان و ورزشکاران به اصول علمی و تکنیک های ساده در کنترل آسیب های ورزشی ناشی از ناهنجاری های وضعیتی
 • دانش آموخته این دوره دارای توانایی پیش گیری ، تشخیص، مدیریت بالینی و بازتوانی آسیب های اسکلتی عضلانی ورزشکاران می باشد
 • امدادگر های ورزشی می توانند خدمات تخصصی خود را در دبیرستانها، دانشگاهها، تیم های حرفه ای ورزشی، بیمارستان ها، کلینیک های بازتوانی و مؤسسات صنعتی ارائه دهند
 • دانش آموخته این دوره به عنوان عضوی از تیم مراقبت های بهداشتی فارغ التحصیل امداد گر ورزشی تحت نظر یک پزشک و با همکاری دیگر اعضای تیم پزشکی (مراقبت های بهداشتی) ، مدیران، مربیان و خانواده ها کار می کنند
 • راهنمایی، مشاوره و برنامه ریزی برای آشنایی مربیان و ورزشکاران به اصول علمی و تکنیک های ساده در کنترل آسیب های ورزشی و پیش گیری از وقوع آن ها
 • تدریس دروس کارگاهی، نظری و عملی در حیطه های مرتبط با معلولین جسمی- حرکتی در سطح مراکز آموزشی و پژوهشی و خدماتی - حمایتی، نگهداری معلولین، خانواده ها و سایر نهادهای متولی جامعه چرن آموزش و پرورش، دانشگاه ها، فدراسیون های ورزش معلولین و مراکز توانبخشی و بهزیستی
 • مدیریت، راهنمایی، مشاوره و برنامه ریزی در زمینه تجويز، توصیه و اجرای فعالیت حرکتی و ورزشی متناسب با نیازهای ویژه افراد تحت پوشش
 • مربیگری رشته های ورزش معلولین و نیز ارائه خدمات ورزشی به افراد ویژه

مقالات مرتبط

ویدیو مرتبط

پادکست مرتبط