رفتار حرکتی

محیط زندگی سالم و بدون ناهنجاری متناسب با هر سن و جنسیت با طراحی و تجویز فعالیت بدنی و رشدی این بخش صورت می پذیرد

خدمات

متخصصین رفتار حرکتی

 • پژوهش در شاخه هاي مختلف رفتار حرکتي
 • توانایی اجرا و هدایت برنامه های فعالیت ورزشی ویژه افزایش قدرت و استقامت عضلانی ورزشکاران نخبه
 • تحليل وضعيتهاي مربوط به رشد در کودکان و نوجوانان
 • تحلیل وضعيتهاي مربوط به يادگيري و اجراي مهارت های حرکتی در تمام طبقات سني
 • تدريس يادگيري، كنترل ، رشد و تکامل حرکتي در دوره های دانشگاهی و دوره هاي مربيگري، س. شناخت اثرات روان شناختي فعاليتهاي ورزشي، و همچنین شناخت ويژگيهاي رواني ورزشکاران و شیوه های افزایش مهارتهاي رواني
 • برنامه ريزي براي بهره گيري از يافته هاي علوم مربوط به رفتار حرکتی در موقعيتهای واقعی
Image
تخصص

کارشناسان ارشد

 • تحلیل و ارزیابی وضعیت های مربوط به یادگیری و اجرای مهارت های حرکتی در تمام گروه های سنی
 • بکار گیری نظریه ها و اصول یادگیری در شرایط و موقعیت های ویژه
 • بررسی و ارزیابی اثر اطلاعات حسی و محدودیت های تکلیف بر عملکرد و یادگیری حرکتی
 • برنامه ریزی و مداخله مناسب در شرایط و جمعیت های خاص. .. کمک به امر استعداد یابی ورزشکاران از منظر یادگیری و کنترل حرکتی و تحلیل نقاط قوت و ضعف اجرای مهارت های ورزشکاران در رویدادهای ورزشی
 • برنامه ریزی و اجرای برنامه های مهارت آموزی در رشته های ورزشی گوناگون
 • انجام خدمات مشاوره ای به سرپرستان، مدیران و مربیان باشگاه های ورزشی برای گسترش عملکرد ورزشکاران
 • تحلیل وضعیت های مربوط به مسائل مربوط به رشد حرکتی کودکان و نوجوانان
 • تحلیل حرکات انسان در طول رشد و ارزیابی آنها نسبت به رفتار هنجار
 • ارائه مشاوره و راهنمایی به آحاد مردم در فعالیت های بدنی مناسب رشدی در طول عمر جهت ارتقاء یادگیری مهارت های حرکتی
 • استفاده از آزمون های میدانی و آزمایشگاهی متناسب برای سنجش رشد حرکتی اقشار مختلف .. توانایی برنامه ریزی و تجویز فعالیت های بدنی رشدی متناسب با سنین گوناگون و جنس
 • انجام خدمات مشاوره ای در حوزه رشد حرکتی در مراکز عمومی (پارک ها و باشگاه های عمومی و خصوصی
 • کمک به امر استعداد یابی ورزشکاران از منظر رشد و رفتار حرکتی
 • تحلیل و ارزیابی وضعیت های مربوط به آموزش و تدریس مهارت های حرکتی در تمام گروه های سنی
 • تحقیق و بکارگیری یافته ها در فرآیند تدریس / یادگیری
 • آموزش اثربخش مهارت های حرکتی و ورزشی در مدارس و مراکز ورزشی
 • تدوین و ارزیابی برنامه های درسی تربیت بدنی در مدارس و مراکز ورزشی
 • انجام خدمات مشاوره ای به سرپرستان، مدیران و معلمین برای توسعه و بهبود برنامه های درسی تربیت بدنی و آموزشی در مدارس و مراکز ورزشی

مقالات مرتبط

ویدیو مرتبط

پادکست مرتبط